Nemcice.NET o.s.

internetové sdružení poskytující pŕipojení do sítě Internet

Finanční řád v PDF Finanční řád občanského sdružení Nemcice.Net
Provozní řád v PDF Provozní řád občanského sdružení Nemcice.Net
Stanovy o.s. v PDF
Stanovy občanského sdružení Nemcice.Net